Doorzoek de verkiezingsprogramma's van 2017

Wil je snel de standpunten vergelijken van de verschillende partijen over thema's die jou interesseren? Met Wat zegt mijn partij kun je verkiezingsprogramma's van álle politieke partijen doorzoeken, zodat je eenvoudig kunt zien waar partijen voor staan. Voor volledige transparantie, zonder tussenkomst van derden.

Voer je zoekterm in het zoekvak in, selecteer de partijen die je met elkaar wilt vergelijken en klik op Zoek. Scroll naar rechts om alle partijen te zien. Als je meer wilt lezen, klik dan door naar het volledige partijprogramma, deze opent als pdf in een nieuw venster.

Exact zoeken
- Wil je op een woord zoeken zonder de woorden te vinden waarvan de zoekterm deel van uitmaakt, vink dan de optie 'Zoek exact' aan. Dan krijg je exact de zoekterm (ict zonder een term als delict) of combinatie van zoektermen (normen en waarden).

Suggesties voor zoektermen: aow, migranten, duurzaamheidVVD

VVD

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

PvdA

PvdA

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

PVV

PVV

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

SP

SP

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

CDA

CDA

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

D66

D66

... klimaatverandering te halveren en beslag op water, bodem en grondstoffen duurzaam te maken met veel meer hergebruik. Met de sector maken we afspraken over het terugdringen van import van soja als 45 veevoer en het maken van kunstmest uit nieuwgewonnen fossiele grondstoffen. Duurzame veeteelt is grondgebonden en cyclisch. Veevoer wordt zoveel mogelijk lokaal geproduceerd en biociden, antibiotica en kunstmest worden weinig of niet gebruikt. Veetransport over grotere afstanden wordt aan banden gelegd. Onze kennis moet bijdragen aan gezonde en duurzame productie in andere regio's van de wereld, waar we via internationale samenwerking in investeren. Met boeren en supermarkten dringen we voedselverspilling verder terug, bijvoorbeeld door afspraken te maken over kleinere verpakkingen ...

Bekijk volledig programma als pdf


ChristenUnie

ChristenUnie

... Voedselverspilling en -verliezen In ons land zijn prachtige initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Veel gemeenten hebben één of meerdere voedselbanken, kerken houden inzamelingsacties en er zijn particuliere initiatieven zoals Kromkommer en restaurant Instock. Op initiatief van de ChristenUnie staat fiscaal vriendelijk voedsel doneren bij veel bedrijven helder op het netvlies. Toch wordt er nog altijd veel goed voedsel weggegooid. Terwijl in ons land wekelijks meer dan 100.000 mensen een voedselpakket krijgen van de voedselbank, wordt een derde van ons voedsel verspild. Per persoon gooien we jaarlijks 50 kilo aan voedsel weg. Dat is omgerekend 2,5 miljard euro. Daar komt de verspilling in de rest van de voedselketen bovenop; nog eens 2,5 miljard euro per jaar. Het tegengaan ...

Bekijk volledig programma als pdf


... van voedselverspilling is een gedeelde verantwoordelijkheid die we samen moeten oppakken. Dat geldt voor consumenten, maar ook voor de levensmiddelenindustrie, die de kans heeft ruimhartig te doneren van wat anders weggegooid wordt. Niet geremd door angst voor aansprakelijkheid, maar aangemoedigd om een voorbeeld te zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld door transparant te zijn over hoeveel er wordt weggegooid of juist gedoneerd. Meer voedseloverschotten naar de voedselbank. Er wordt een taskforce opgericht om bedrijven te stimuleren voedseloverschotten te doneren aan voedselbanken. Overbodige houdbaarheidsdata schrappen. Waar mogelijk wordt de houdbaarheidsdatum op producten (rijst, pasta, snoep etc.) geschrapt. Begrijpelijke houdbaarheidsdata ...

Bekijk volledig programma als pdf


... best bereikt worden via een realistisch tijdpad in het zogenoemde meerjarenbeheerplan. Deze meerjarenplannen hebben de afgelopen jaren bewezen te werken: het scholbestand is historisch groot en ook de andere bestanden vertonen een positieve trend. De aanlandplicht werkt niet alleen kostenverhogend, maar leidt ook tot voedselverspilling. Een deel van de bijvangst van jonge vis die voorheen kon worden teruggezet bleef in leven, werd volwassen en kon zich voortplanten. Het overige deel was voedsel voor vogels, andere vissen en bodemleven. Met de aanlandplicht wordt 100% uit het ecosysteem gehaald en vernietigd. Blijvend ruimte voor duurzame innovaties De Nederlandse vloot is de afgelopen jaren gemoderniseerd door tal van duurzame innovaties. Een goed voorbeeld is de puls ...

Bekijk volledig programma als pdf


GroenLinks

GroenLinks

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

SGP

SGP

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

... monopolisten: de macht moet terug naar burger en boer. • Planten- en dierenrassen mogen geen eigendom van bedrijven zijn. Octrooien op vormen van leven worden verboden. We verzetten ons tegen pogingen van bedrijven als Bayer-Monsanto en BASF om genen van planten en dieren te patenteren en zo de voedselmarkt te beheersen. • Nederland zet zich internationaal in voor sterk kwekers- recht voor boeren en gewasveredelaars. Er wordt flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van biologisch weer- bare plantenrassen en gewassen. Er wordt in de wereld meer dan genoeg voedsel ver- bouwd om de groeiende wereldbevolking te kunnen voe- den. Maar de productie is niet duurzaam en veel voedsel wordt verspild. De grootste voedselverspilling zit in het voeren van dieren met voedsel dat ook ...

Bekijk volledig programma als pdf


... geschikt is voor mensen. We zullen minder dierlijke en meer plantaardige producten moeten eten, in het belang van dieren, natuur en milieu, maar óók voor onze eigen gezondheid. • Doorgeslagen regels over houdbaarheidsdata en uiterlijke kenmerken van voedsel passen we aan, want die werken voedselverspilling in de hand. Met goede voorlichting over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel zorgen we dat minder voedsel in de vuilnisbak belandt. • In de prijs van voeding moeten alle kosten verwerkt zijn, ook de kosten om dieren, natuur en het milieu te beschermen en om de voedselveiligheid te garande- ren. De kiloknaller verdwijnt uit de schappen. Voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald. • Scholen breiden hun programma’s voor gezonde maal- tijden en ...

Bekijk volledig programma als pdf


... om op rendabele wijze voedsel te telen voor de eigen regio. Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringlopen herstel- len en boeren een eerlijke prijs betalen voor hun producten. Ook moet er volledig in- zicht komen in waar ons voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en of de prijs de kosten dekt. De voedselketen moet kort en open zijn, om gesjoemel met voedsel te voorkomen. Stunten met de prijs van vlees is ontoelaatbaar en we binden de strijd aan tegen voedselverspilling. Uiteraard komt er een einde aan de bio-industrie! 3. Landbouw en voedsel 12 | Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017 Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2017 | 13 zaam in. Lesprogramma’s besteden ruim ...

Bekijk volledig programma als pdf


50 plus

50 plus

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Ondernemerspartij

Ondernemerspartij

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Voor Nederland

Voor Nederland

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Denk

Denk

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Nieuwe Wegen

Nieuwe Wegen

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Piratenpartij

Piratenpartij

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf

Artikel 1

Artikel 1

Geen resultaten voor "voedselverspilling".

Bekijk volledig programma als pdf