Over Wat zegt mijn partij

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 zijn alle partijprogramma's op één plek verzameld en doorzoekbaar gemaakt zodat mensen zich op een snelle en efficiënte manier kunnen informeren over de inhoud van de verkiezingsprogramma's. Deze zoekmachine maakt het mogelijk om snel die informatie te achterhalen die jij belangrijk vindt. De applicatie is een initiatief van het Haarlemse webbureau Bitman. Deze tool werd ook gemaakt tijdens de verkiezingen in 2010 en 2012 (in samenwerking Google Nederland), in 2017 en 2021.

Waarom is deze partijprogrammazoekmachine ontwikkeld?

Door complete partijprogramma's te gebruiken, is er volledige transparantie over de inhoud van partijprogramma's, zonder tussenkomst van derden. In tegenstelling tot stemwijzers geeft de zoekmachine geen advies over de gezochte of gekozen informatie, noch geeft zij richting aan de informatie. In het verleden is ophef ontstaan over de de mogelijke subjectiviteit van stemwijzers. De zoekmachine is een hulpmiddel om snel en gemakkelijk partijprogramma's te doorzoeken en te vergelijken.

Hoe gebruik je Wat zegt mijn partij?

Wat zegt mijn partij kun je gebruiken als informatiebron over de standpunten van partijen over belangrijke thema's. Met deze tool kun je zoeken op een trefwoord en vervolgens kijken wat de verschillende partijen hierover zeggen. Vink de partijen aan die je hierover met elkaar wilt vergelijken. Vervolgens kun je doorklikken naar de pdf's als je meer over het onderwerp wilt lezen. Je kunt elk woord invoeren dat je interessant vindt. Onderaan de zoekbox vind je een aantal suggesties voor zoektermen.

Welke partijen zijn opgenomen in de zoekmachine?

In de zoekmachine zijn de partijprogramma's opgenomen van partijen die op 22 november meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen en waarvan de deelname door de Kiesraad definitief geldig is verklaard gesteld. De politieke partijen die geen verkiezingsprogramma in pdf-vorm hebben, zijn vooralsnog niet opgenomen in deze applicatie. Het gaat om Nog niet alle partijen hebben hun programma's in pdf-vorm. Zodra deze beschikbaar komen, worden ze toegevoegd. Het gaat om de programma's van LEF, Nederland met een plan, PartijvdSport, Politieke partij voor basisinkomen.

Hoe is deze zoekmachine ontwikkeld?

De zoekmachine voor partijprogramma's is ontwikkeld met Elastic. Elastic is een manier om grote hoeveelheden data te indexeren en doorzoeken. In 2010 en 2012 werd Google Custom Search Engine gebruikt voor deze applicatie en moesten alle partijprogramma's in html worden omgezet. Met Elastic is het mogelijk om pdf's te indexeren en doorzoekbaar te maken. In de zoekmachine zijn de originele verkiezingsprogramma's als pdf en logo's van de partijen opgenomen zoals beschikbaar op de websites van de partijen.

Contact

info@watzegtmijnpartij.nl